לחם דלעת תפוחים


...


לחם דלעת של תפוח עץ


...


לחם דלעת תפוח עץ


...


לחם דלעת תפוחים


...


לחם דלעת תפוח עץ


...


לחם דלעת תפוחים


...


לחם דלעת תפוח עץ


...


לחם דלעת תפוחים


...


Zwieback


"A German twice-baked cookie." ...


Zwetschekuchen (German Plum Tart)


"This is the plum cake or tart that my Grossmutter made. It is delicious, and any fruit can be substituted for the plums. Therefore it is a seasonally great! It's a Southern German dessert from the Zweib...